LIEH - Oznamovacia povinnosť
           LIEH - oznamovacia povinnosť
Dátum: 06. 12. 2021 , 16:24
 
  Aktuálne informácie
  Časté otázky a odpovede
 
Prihlásenie
  Zoznam oprávnení na distribúciu SBL
  Zoznam povolení na predaj SBL
  Vyhľadávanie SBL podľa EAN kódu
  Chybné EAN kódy
  Zoznam EAN kódov skupinového balenia
  Legislatíva a informácie
Program LIEH
     - Inštalácia
     - Aktualizácie
  Na stiahnutie
  Formát XML súboru
  Help Desk / Kontakty
Linky
     - Finančná správa SR
 
 - Inštalácia
 LIEH:inštalácia

 

Uvedený program umožňuje sprehľadniť Vašu dennú evidenciu príjmu, výdaja liehu a stavu zásob liehu, zasielanie nových čiarových kódov EAN a vytvorenie súboru pre odoslanie dát (mesačnej dávky) na colný úrad, prostredníctvom XML správy. Inštaláciu programu spustíte súborom setup.exe .

Technické predpoklady pre inštaláciu aplikácie zahŕňajú:

• Podporovaný OS: MS Windows XP (resp. vyššie verzie).
• Visual Foxpro 9 Runtime (súčasť inštalácie)
• Oprávnenia na inštaláciu aplikácií a na zvolené inštalačné a dátové adresáre na danom počítači.
• Pripojenie na Internet (http/s).

Vecné predpoklady pre inštaláciu aplikácie:

• Pridelené prihlasovacie údaje, vydané miestne príslušnou colnou pobočkou

Upozornenie: Pokiaľ už máte nainštalovaný program Lieh, je potrebné nainštalovať len aktualizáciu.
Inštalácia programu Lieh verzia 4.7
Používateľský manuál k programu LIEH
Naspäť
email:helpdesk.liehtech@financnasprava.sk Počet prístupov: 3445894 (od 05. 11. 2010) (c) 2004-2019 FRSR, SI