LIEH - Oznamovacia povinnosť
           LIEH - oznamovacia povinnosť
Dátum: 06. 12. 2021 , 16:33
 
  Aktuálne informácie
  Časté otázky a odpovede
 
Prihlásenie
  Zoznam oprávnení na distribúciu SBL
  Zoznam povolení na predaj SBL
  Vyhľadávanie SBL podľa EAN kódu
  Chybné EAN kódy
  Zoznam EAN kódov skupinového balenia
  Legislatíva a informácie
Program LIEH
     - Inštalácia
     - Aktualizácie
  Na stiahnutie
  Formát XML súboru
  Help Desk / Kontakty
Linky
     - Finančná správa SR
 
Aktuálne informácie
Najbližšie spracovanie:  06.12.2021, 16:35

26.05.2021 Informácia o zrušení oznamovacích povinností
01.06.2015 Informácia k predaju spotrebiteľského balenia liehu označeného kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. a k inventarizácii zásob liehu
05.08.2014 Licenčný kód.
28.03.2013 Aktualizujte si program Lieh4 na verziu 4.7
01.03.2013 Obnova dát. Upozornenie na novú službu poskytovanú HelpDeskom Lieh.
01.01.2012 Zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
07.10.2011 Postup pri evidencii skupinového balenia
07.09.2011 Upozornenie na povinnosť pri zasielaní oznámenia vyplývajucej zo zmený v § 44a ods. 17, zákona č. 105/2004
  V § 44a ods. 17 prvej vete sa za slová „odseku 15“ vkladajú slová „za kalendárny mesiac“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu oznámi colnému úradu čiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na účely tohto zákona sa skupinovým balením rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je určené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ak sa za účelom predaja spotrebiteľského balenia odstráni skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu a súčasne viesť v evidencii čiarový kód EAN každého spotrebiteľského balenia, ktoré bolo súčasťou skupinového balenia“.

Z toho dôvodu bola doplnená štruktúra xml správy.

Ak nepotrebujete zasielať informáciu o skupinovom balení, alebo o rozbalení skupinového balenia, nie je potrebné meniť štruktúru pôvodnej xml správy.

15.03.2011 Časté otázky a odpovede
04.02.2011 Postup v prípade, ak SBL nemá čiarový kód EAN - Zmena
30.11.2010 Návod na zasielanie xml súboru
30.11.2010 Prihlasovacie údaje pre držiteľov oprávnenia na distribúciu.
30.11.2010 Testovacie konto
26.11.2010 Informácia pre daňové subjekty, ktoré sú držiteľom povolenia na predaj SBL a sučasne aj držiteľom oprávnenia na distribúciu SBL
22.11.2010 Popis a pravidlá pri tvorbe xml správy pre zasielanie oznamovacej povinnosti !!!


<<      Späť      Ďalej       >>
email:helpdesk.liehtech@financnasprava.sk Počet prístupov: 3445901 (od 05. 11. 2010) (c) 2004-2019 FRSR, SI