LIEH - Oznamovacia povinnosť
           LIEH - oznamovacia povinnosť
Dátum: 06. 12. 2021 , 15:27
 
  Aktuálne informácie
  Časté otázky a odpovede
 
Prihlásenie
  Zoznam oprávnení na distribúciu SBL
  Zoznam povolení na predaj SBL
  Vyhľadávanie SBL podľa EAN kódu
  Chybné EAN kódy
  Zoznam EAN kódov skupinového balenia
  Legislatíva a informácie
Program LIEH
     - Inštalácia
     - Aktualizácie
  Na stiahnutie
  Formát XML súboru
  Help Desk / Kontakty
Linky
     - Finančná správa SR
 
Aktuálne informácie
Najbližšie spracovanie:  06.12.2021, 15:30

26.05.2021 Informácia o zrušení oznamovacích povinností
01.06.2015 Informácia k predaju spotrebiteľského balenia liehu označeného kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. a k inventarizácii zásob liehu
05.08.2014 Licenčný kód.
28.03.2013 Aktualizujte si program Lieh4 na verziu 4.7
01.03.2013 Obnova dát. Upozornenie na novú službu poskytovanú HelpDeskom Lieh.
01.01.2012 Zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
07.10.2011 Postup pri evidencii skupinového balenia
07.09.2011 Upozornenie na povinnosť pri zasielaní oznámenia vyplývajucej zo zmený v § 44a ods. 17, zákona č. 105/2004
15.03.2011 Časté otázky a odpovede
04.02.2011 Postup v prípade, ak SBL nemá čiarový kód EAN - Zmena
30.11.2010 Návod na zasielanie xml súboru
30.11.2010 Prihlasovacie údaje pre držiteľov oprávnenia na distribúciu.
30.11.2010 Testovacie konto
26.11.2010 Informácia pre daňové subjekty, ktoré sú držiteľom povolenia na predaj SBL a sučasne aj držiteľom oprávnenia na distribúciu SBL
 

V prípade, že takýto subjekt bude nakupovať SBL, ktoré bude chcieť predávať iným držiteľom oprávnenia na distribúciu alebo iným držiteľom povolenia na predaj, musí nákup SBL vykonať na základe oprávnenia na distribúciu.

Ak chce subjekt predáva? SBL iba konečnému spotrebiteľovi, je na jeho rozhodnutí, či pri nákupe SBL použije povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu. V prípade, že je subjekt súčasne držiteľom povolenia na predaj aj držiteľom oprávnenia na distribúciu, je povinný plniť si osobitne povinnosti, ktoré mu ako držiteľovi povolenia na predaj a ako držiteľovi oprávnenia na distribúciu vyplývajú zo zákona č. 105/2004 Z. z. T. z. je povinný viesť si zvlášť evidenciu ako držiteľ povolenia na predaj a zvlášť evidenciu ako držiteľ oprávnenia na distribúciu a musí rozlíšiť, ktoré SBL nakúpil a predal ako držiteľ povolenia na predaj a ktoré ako držiteľ oprávnenia na distribúciu.

Ak daňový subjekt nechce byť súčasne držiteľom povolenia na predaj aj držiteľom oprávnenia na distribúciu, môže od 1. januára 2011 požiadať colný úrad v súlade s § 44a ods. 20 písm. a) bod 4. zákona č. 105/2004 Z. z. o odňatie povolenia na predaj.

22.11.2010 Popis a pravidlá pri tvorbe xml správy pre zasielanie oznamovacej povinnosti !!!


<<      Späť      Ďalej       >>
email:helpdesk.liehtech@financnasprava.sk Počet prístupov: 3445835 (od 05. 11. 2010) (c) 2004-2019 FRSR, SI