.:: LIEH - Oznamovacia povinnosť::. 
           LIEH - oznamovacia povinnosť
Dátum: 27. 09. 2023 , 0:09;
 
  
Prihlásenie
 
Prihlásenie


Vzhľadom na skutočnosť, že od 1. júla 2021 bola zrušená povinnosť elektronicky oznamovať colnému úradu údaje podľa § 54 ods. 17 a 22 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení účinnom do 30. júna 2021 (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“), bola ukončená možnosť osobe oprávnenej na distribúciu zaslať elektronicky prostredníctvom xml správy colnému úradu údaje, resp. opravu zaslaných údajov, ktorých elektronické oznámenie colnému úradu vyplývalo z ustanovenia § 54 ods. 17 a 22 zákona č. 530/2011 Z. z. Bola ponechaná možnosť prihlásiť sa do svojho konta a zobraziť prehľad podaných oznámení colnému úradu podľa § 54 ods. 17 a 22 zákona č. 530/2011 Z. z.
Prihlasovacie meno:
Heslo:
 
email:helpdesk.liehtech@financnasprava.sk Počet prístupov: 3763627 (od 05. 11. 2010) (c) 2004-2013 FSSR, ORIS